PASICA za splet

Program in prezentacije predavateljev

12. Konferenca komunalnega gospodarstva je potekala 21. in 22. septembra 2023. Prvi dan se je odvijal osrednji sistemski del, drugi dan pa vzporedni tematski sklopi. Oglejte si program in prezentacije predavateljev:

8.15–9.00

Registracija udeležencev in jutranja dobrodošlica 

Sponzor: Coma commerce_veliki

 

9.00–11.00

Odprtje konference in pozdravni nagovor

Mag. Janko Širec, predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva

 

V središču: Komunala v luči izrednih vremenskih razmer

Gostje: Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite RS, Nejc Smole, župan Občine Medvode in podpredsednik Skupnosti občin Slovenije, Andrej Kladnik, direktor Javnega podjetja Komunala Mozirje, d. o. o.

Voditelj: Sebastijan Zupanc, direktor Zbornice komunalnega gospodarstva

 

Makroekonomska slika in gospodarski izzivi

Lejla Fajić, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

 

Prihodnji izzivi trajnostnega razvoja

Dr. Mihael Brenčič, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta

 

11.00–11.30

Odmor

Sponzor:

 

11.30–13.00

Vodenje v času sprememb

Dr. Ana Arzenšek, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

Trajnostno poslovanje kot gonilo sprememb v komunalni dejavnosti – od skladnosti do strateških premikov

Mag. Kim Turk Mehes, Deloitte Slovenija

 

Digitalizacija komunale: transformacija za pospešitev optimizacije in zagotavljanje trajnosti

Matej Janko, Telekom Slovenije, d. d.

 

13.00–15.00

Kosilo

Sponzor:

 

15.00–16.00

Kreativni Vihar

Rok Terkaj - Trkaj 

Sponzor: 

 

19.00

Slavnostna večerja

Sponzor družabnega dogodka:

Sponzor večerje: 

Generalni partner: Telekom

Moderator: Antun Gašparac

 

8.00–9.00

Registracija udeležencev in jutranja dobrodošlica

 

Sponzor: Enerkon_veliki

 

 

9.00–11.00

Ali implementacija proizvajalčeve razširjene odgovornosti prinaša razbremenitev stroškov javne službe?

Mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

 

Uporaba GPS sistemov za sledenje in varstvo osebnih podatkov

Mag. Andrej Tomšič, Informacijski pooblaščenec

 

Spremembe cen v pogodbah o javnih naročilih

Dr. Aleksij Mužina, Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d .o. o.

 

11.00–11.30

Odmor

Sponzor:  3_Svet strojev_Logo

 

 

11.30–13.00

Pravna ureditev infrastrukture občinskih gospodarskih javnih služb

Mag. Boris Jagodič, Inštitut za javne službe

 

Določanje upravičenih stroškov pri kalkulaciji cen gospodarskih javnih služb

Mag. Matej Loncner, BM Veritas Revizija, d. o. o.

 

13.00–13.30

Zaključek konference in skupna odhodnica

Sponzor:   volvo-wordmark-black

Generalni partner: Telekom

 

Moderator: Marko Fatur

 

8.00–9.00

Registracija udeležencev in jutranja dobrodošlica

Sponzor: Enerkon_veliki

 

 

9.00–11.00

Izzivi vodooskrbe ob požaru na spodnjem Krasu

Primož Turšič, Kraški vodovod Sežana, d. o. o.

 

Pogled na varnost kritične infrastrukture za oskrbo s pitno vodo – smo pripravljeni na izredne razmere?

Gostje: Primož Turšič, Kraški vodovod Sežana, d. o. o., Marjetica Tasič Bukovec, JKP Log, d. o. o., Primož Ržen, Komunala Škofja Loka, d. o. o.

Voditelj: Marko Fatur, JKP Prodnik, d. o. o.

 

Projekt SoRiKo z vidika različnih udeležencev

Sonja Repar, Hydrovod, d. o. o. in  mag. Ludvik Mekuč, Kolektor Sisteh, d. o. o.

 

11.00–11.30

Odmor

Sponzor:

 

11.30–13.00

Celovita oskrba s pitno vodo v severovzhodni Sloveniji

Marko Jecelj in Matej Levstek, Mariborski vodovod, d. o. o.

 

Optimizacija upravljanja vodnih virov s pomočjo daljinskega odčitavanja

Dragan Bogdanoski, Telekom Slovenije, d. d.

 

 

13.00–13.30

Zaključek konference in skupna odhodnica

Sponzor:   volvo-wordmark-black

Generalni partner: Telekom

Moderator: Boštjan Mišmaš

 

8.00–9.00

Registracija udeležencev in jutranja dobrodošlica

Sponzor: Enerkon_veliki

 

 

 

9.00–11.00

Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode – prenova

Mag. Nataša Vodopivec

 

Prilagajanje zahtevam UWWTD na področju obvladovanja padavinske vode: zahteve in pristopi

Dr. Nataša Atanasova, Univerza v Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

 

11.00–11.30

Odmor

Sponzor: Hach_veliki

 

11.30–13.00

Uporaba očiščene vode iz KČN Celje kot tehnološke vode v Cinkarni Celje

Nikolaja Podgoršek Selič, Cinkarna Celje, d. d. in mag. Ludvik Mekuč, Kolektor Sisteh, d. o. o.

 

Funkcijsko črpališče za odpadno vodo

Mag. Mojca Vrbančič in Milan Praznik, JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, d. o. o.

 

13.00–13.30

Zaključek konference in skupna odhodnica

Sponzor:   volvo-wordmark-black

Generalni partner: Telekom

Moderator: Drago Dervarič

 

8.00–9.00

Registracija udeležencev in jutranja dobrodošlica

Sponzor: Enerkon_veliki

 

 

 

9.00–11.00

Povezanost ločenega zbiranja komunalnih odpadkov s predelavo iz njih pridobljenih materialov

Mag. Igor Petek, Publikus, d. o. o.

 

Ločeno zbiranje oblačil s presekom stanja v Sloveniji in prikazom praks

Jasmina Škaper, Saubermacher-Komunala, d. o. o.

 

Optimizacija zbiranja odpadkov (primer dobre prakse)

Matjaž Draksler, JKP Prodnik, d. o. o.

 

11.00–11.30

Odmor

Sponzor:   Portofin mini

 

11.30–13.00

Izkušnje z zbiranjem odpadnega jedilnega olja in primeri dobrih praks

Igor Jarc, Bimas, d. o. o.

 

Zapiranje kroga: sprostitev zelenega potenciala litij-ionskih baterij s pravilnim zbiranjem in recikliranjem?

Stefanie Köberl, Saubermacher Dienstleistungs AG, Avstrija

 

Skupni izzivi na področju ravnanja z odpadki

Mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje

 

13.00–13.30

Zaključek konference in skupna odhodnica

Sponzor:   volvo-wordmark-black

Generalni partner: Telekom

Moderator: Darko Ličen

 

8.00–9.00

Registracija udeležencev in jutranja dobrodošlica

Sponzor: Enerkon_veliki

 

 

 

9.00–11.00

Izzivi in priložnosti vključujočega upravljanja urbanih dreves in zelenih površin

Dr. Maja Simoneti, IPoP – Inštitut za politike prostora

 

Evropski standardi za sajenje dreves in primeri iz prakse za načrtovalce in izvajalce

Dr. Lena Marion, Tisa, d. o. o.

 

Invazivne tujerodne rastline in živali v urbanih okoljih

Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis, so. p.

 

11.00–11.30

Odmor

Sponzor:   Ekolux_velik

 

11.30–13.00

Izvajanje Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Mag. Jana Miklavčič, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje

 

Namakalni sistemi javnih površin: inovativne in trajnostne rešitve z učinkovitim upravljanjem

Danjel Klančič, SIMPLI, d .o. o.

 

13.00–13.30

Zaključek konference in skupna odhodnica

Sponzor:   volvo-wordmark-black

Generalni partner: Telekom

MMD_6039