PASICA za splet

Fotogalerija

1. DAN: OSREDNJI SISTEMSKI DEL

Prihod udeležencev 12. KK
Prihod udeležencev 12. KK
Prihod udeležencev 12. KK
Prihod udeležencev 12. KK
Prihod udeležencev 12. KK
Prevzem gradiv 12. KK
Registracija udeležencev
Uvodni pozdrav predsednika ZKG
Nagovor ministra Kumra
Nagovor ministra Kumra
Okrogla miza: Komunala v luči izrednih vremenskih razmer
Okrogla miza: Komunala v luči izrednih vremenskih razmer
Lejla Fajić: Makroekonomska slika in gospodarski izzivi
Dr. Mihael Brenčič: Prihodnji izzivi trajnostnega razvoja
Odmor 1. dan
Odmor 2. dan
Dr. Ana Arzenšek: Vodenje v času sprememb
Mag. Kim Turk Mehes: Trajnostno poslovanje kot gonilo sprememb
Matej Janko: Digitalizacija komunale
Rok Terkaj: Kreativni vihar

2. DAN: TEMATSKI SKLOPI

2. dan_Prihod, odmor, zaključek
2. dan_Prihod, odmor, zaključek
2. dan_Prihod, odmor, zaključek
2. dan_Prihod, odmor, zaključek
2. dan_Prihod, odmor, zaključek
2. dan_Prihod, odmor, zaključek
2. dan_Prihod, odmor, zaključek
2. dan_Prihod, odmor, zaključek
2. dan_Prihod, odmor, zaključek
2. dan_Prihod, odmor, zaključek
2. dan_Prihod, odmor, zaključek
2. dan_Prihod, odmor, zaključek
2. dan_Prihod, odmor, zaključek
2. dan_Prihod, odmor, zaključek
2. dan_Prihod, odmor, zaključek
2. dan_Prihod, odmor, zaključek
2. dan_Prihod, odmor, zaključek
2. dan_Prihod, odmor, zaključek
2. dan_Prihod, odmor, zaključek
2. dan_Prihod, odmor, zaključek

EKONOMSKI VIDIKI IZVAJANJA GJS

Moderator Antun Gašparac
Ekonomski vidiki izvajanja GJS
Mag. Stanka Cerkvenik
Mag. Stanka Cerkvenik
Mag. Andrej Tomšič
Mag. Andrej Tomšič
Dr. Aleksij Mužina
Dr. Aleksij Mužina
Dr. Aleksij Mužina
Mag. Boris Jagodič
Mag. Boris Jagodič
Mag. Boris Jagodič
Mag. Matej Loncner
Mag. Matej Loncner

OSKRBA S PITNO VODO

Moderator Marko Fatur
Okrogla miza: Pogled na varnost kritične infrastrukture
Okrogla miza: Pogled na varnost kritične infrastrukture
Mag. Ludvik Mekuč
mag. Ludvik Mekuč
Sonja Repar
Sonja Repar
Marko Jecelj
Oskrba s pitno vodo
Dragan Bogdanoski
Dragan Bogdanoski

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

Moderator Boštjan Mišmaš
Mag. Nataša Vodopivec
Mag. Nataša Vodopivec
Mag. Nataša Vodopivec
Dr. Nataša Atanasova
Dr. Nataša Atanasova
Nikolaja Podgoršek Selič
Nikolaja Podgoršek Selič
Nikolaja Podgoršek Selič
Mag. Ludvik Mekuč
Mag. Ludvik Mekuč
Mag. Mojca Vrbančič
Mag. Mojca Vrbančič

RAVNANJE Z ODPADKI

Moderator Drago Dervarič
Mag. Igor Petek
Mag. Igor Petek
Mag. Igor Petek
Jasmina Škaper
Jasmina Škaper
Matjaž Draksler
Matjaž Draksler
Matjaž Draksler
Igor Jarc
Igor Jarc
Igor Jarc
Stefanie Koeberl
Stefanie Koeberl
Mag. Tanja Bolte
Mag. Tanja Bolte

UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

Dr. Maja Simoneti
Dr. Maja Simoneti
Dr. Maja Simoneti
Dr. Lena Marion
Dr. Lena Marion
Jana Kus Veenvlie
Jana Kus Veenvliet
Mag. Jana Miklavčič
Mag. Jana Miklavčič
Danjel Klančič
Danjel Klančič