PASICA za splet

Kotizacija in posebne ugodnosti

KOTIZACIJA

 
 
Kotizacija za udeležbo na celotni konferenci znaša:
 • za člane ZKG 390 EUR brez DDV-ja (475,80 EUR z DDV-jem),
 • za nečlane ZKG 420 EUR brez DDV-ja (512,40 EUR z DDV-jem).

Vključuje:

 • udeležbo na dvodnevni konferenci,
 • e-zbornik referatov,
 • priložnostno mapo,
 • pijačo in prigrizke med odmori,
 • kosilo prvi dan konference ter
 • slavnostno večerjo prvi dan konference.


Kotizacija
za udeležbo na drugem dnevu konference znaša:

 • za člane ZKG 170 EUR brez DDV-ja (207,40 EUR z DDV-jem),
 • za nečlane ZKG 190 EUR brez DDV-ja (231,80 EUR z DDV-jem).

Vključuje:

 • udeležbo na drugem dnevu konference,
 • e-zbornik referatov,
 • priložnostno mapo,
 • pijačo in prigrizek med odmorom.

Posebne ugodnosti za zgodnje prijave

Za prijave in plačila do 1. 9. 2023 vam priznamo 10-% popust za kotizacijo.

 

PLAČILO KOTIZACIJE

 

Prijavnica velja kot naročilnica. Ustrezen znesek kotizacije poravnajte na transakcijski račun Zbornice komunalnega gospodarstva: TRR SI56 0284 3026 4523 545, odprt pri NLB, d. d., LJBASI2X, sklic 00 201 do 19. 9. 2023 oz. do 1. 9. 2023 pri uveljavljanju ugodnosti iz naslova predplačila. Račun bomo plačnikom poslali po zaključku konference. Rok plačila za proračunske uporabnike je 30 dni po prejemu računa v skladu s predpisi.

PRIJAVA IN ODJAVA 

Zadnje prijave sprejemamo do torka, 19. 9. 2023, do 12.00 ure
Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je 19. 9. 2023. V primeru nepravočasne odjave zaračunamo 50 % celotne kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti. Odjavo pošljite na e-naslov komunalna-konferenca@komunalna-zbornica.si.

DODATNE INFORMACIJE 

Telefon:  01 5898 484
Spletna stran konference:
https://konferenca.komunalna-zbornica.si/
E-naslov:
komunalna-konferenca@komunalna-zbornica.si