PASICA 2_3496x222 px_IZBOR_25.3.20245_B

Kotizacija in posebne ugodnosti

KOTIZACIJA

 
 
Kotizacija za udeležbo na celotni konferenci znaša:
 • za člane ZKGS 390 EUR brez DDV-ja (475,80 EUR z DDV-jem),
 • za nečlane ZKGS 460 EUR brez DDV-ja (561,20 EUR z DDV-jem).

Vključuje:

 • udeležbo na dvodnevni konferenci,
 • e-zbornik referatov,
 • priložnostni blok,
 • pijačo in prigrizke med odmori,
 • kosilo prvi dan konference ter
 • slavnostno večerjo prvi dan konference.


Kotizacija
za udeležbo na drugem dnevu konference znaša:

 • za člane ZKGS 170 EUR brez DDV-ja (207,40 EUR z DDV-jem),
 • za nečlane ZKGS 200 EUR brez DDV-ja (244,00 EUR z DDV-jem).

Vključuje:

 • udeležbo na drugem dnevu konference,
 • e-zbornik referatov,
 • priložnostni blok,
 • pijačo in prigrizek med odmorom.

 

Posebne ugodnosti za zgodnje prijave

Za prijave in plačila do 3. 9. 2024 vam priznamo 10-% popust za kotizacijo.

 

PLAČILO KOTIZACIJE

 

Prijavnica velja kot naročilnica. Ustrezen znesek kotizacije poravnajte na transakcijski račun Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije: TRR SI56 0284 3026 4523 545, odprt pri NLB, d. d., LJBASI2X, sklic 00 201 do 18. 9. 2024 oz. do 1. 9. 2024 pri uveljavljanju ugodnosti iz naslova predplačila. Račun bomo plačnikom poslali po zaključku konference. Rok plačila za proračunske uporabnike je 30 dni po prejemu računa v skladu s predpisi.

PRIJAVA IN ODJAVA 

Zadnje prijave sprejemamo do ponedeljka, 16. 9. 2024, do 12.00 ure
Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je 18. 9. 2024. V primeru nepravočasne odjave zaračunamo 50 % celotne kotizacije, v primeru neudeležbe brez odjave kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti. Odjavo pošljite na e-naslov komunalna-konferenca@komunalna-zbornica.si.

DODATNE INFORMACIJE 

Telefon:  01 5898 484
Spletna stran konference:
https://konferenca.komunalna-zbornica.si/
E-naslov:
komunalna-konferenca@komunalna-zbornica.si