PASICA 2_3496x222 px_IZBOR_25.3.20245_B

Program konference

Prvi dan konference se bo odvijal osrednji sistemski del, drugi dan pa vzporedni tematski sklopi. Oglejte si program 13. konference komunalnega gospodarstva:

8.15–9.00

Registracija udeležencev in jutranja dobrodošlica 

Sponzor:   Miel Inženiring

 

9.00–11.00

Odprtje konference in pozdravni nagovori

Mag. Janko Širec, predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije

Mag. Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo

Pär Dalhielm, predsednik EurEau – European Federation of National Associations of Water Services

 

Na križišču prihodnosti

Pogovor s Petrom Franklom, direktorjem in glavnim urednikom časnika Finance

 

Težko je napovedovati, še posebej prihodnost 

Dr. Aleksander Zadel, Inštitut C.A.R., d.o.o.

 

11.00–11.30

Odmor

Sponzor:

 

11.30–13.00

Podnebne spremembe – kaj nas čaka v prihodnosti

Mag. Mojca Dolinar, ARSO, Urad za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo

 

Prihodnost umetne inteligence

Dr. Franc Bračun, NLB, d.d.

 

Kibernetska (ne)varnost 

Dr. Uroš Svete, Urad Vlade RS za informacijsko varnost

 

13.00–15.30

Kosilo

Sponzor:

 

15.30–17.00

Kako biti v redu – motivacijsko predavanje

Aljoša Bagola

 

19.00

Slavnostna večerja

Sponzor družabnega dogodka:

Sponzor večerje: 

Generalni sponzor:  Logo_NLB_sponzorski_10mm_RGB

 

Moderator: Antun Gašparac

 

8.00–9.00

Registracija udeležencev in jutranja dobrodošlica

 

Sponzor: Enerkon_veliki

 

 

9.00–11.00

Trendi prihodnosti

Mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe

 

Umetna inteligenca v komunalnem gospodarstvu – velike priložnosti

Dr. Klemen Podjed, Inštitut za produktivnost, d. o. o.

 

Trajnostno financiranje poslovanja 

Mag. Iztok Pustatičnik, NLB, d. d.

 

11.00–11.30

Odmor

Sponzor:  Coma commerce_veliki

 

 

11.30–13.00

Diskusijski poligon – interaktivna razprava o aktualnih vprašanjih

Sodelujejo: mag. Boris Jagodič in Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe, mag. Matej Loncner, BM Veritas Revizija, d. o. o.

 

13.00–13.30

Zaključek konference in skupna odhodnica

Sponzor:   volvo-wordmark-black

Generalni sponzor: Logo_NLB_sponzorski_10mm_RGB

 

Moderator: Marko Fatur

 

8.00–9.00

Registracija udeležencev in jutranja dobrodošlica

Sponzor: Enerkon_veliki

 

 

9.00–11.00

Pitna voda v Evropi – izzivi, priložnosti in inovacije* 

Prof. Jacob Tompkins, Ecoprod Technique Limited, Združeno kraljestvo

 

Podnebne spremembe in viri pitne vode v Sloveniji

Dr. Peter Frantar, ARSO, Oddelek za hidrogeološke analize in modeliranje

 

Upravljanje tveganj in krepitev podnebne odpornosti vodovodnih sistemov 

Dr. Primož Banovec, Univerza v Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

 

11.00–11.30

Odmor

Sponzor:  Ekolux_velik

 

11.30–13.00

Sistem vodenja neprekinjenega poslovanja in oskrba s pitno vodo

Mag. Janez Bauer, Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Ljubljana

 

Od HACCP preko varnostnih načrtov do odpornosti vodovodnih sistemov 

Jože Tomec, JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, d. o. o.

 

 

13.00–13.30

Zaključek konference in skupna odhodnica

Sponzor:   volvo-wordmark-black

Generalni sponzor: Logo_NLB_sponzorski_10mm_RGB

 

* Predavanje bo potekalo prek spleta v angleškem jeziku.

Moderator: Davor Briševac

 

8.00–9.00

Registracija udeležencev in jutranja dobrodošlica

Sponzor: Enerkon_veliki

 

 

 

9.00–11.00

Prenova EU direktive o čiščenju komunalne odpadne vode* 

Gari Villa-Landa Sokolova, EurEau – European Federation of National Associations of Water Services

 

Izzivi obvladovanja padavinske vode z modro-zeleno infrastrukturo 

Dr. Matej Radinja, Univerza v Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

 

Ravnanje z blatom iz KČN skozi čas 

Mag. Mojca Vrbančič, JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, d. o. o.

 

11.00–11.30

Odmor

Sponzor: Hach_veliki

 

11.30–13.00

Blato kot vir strateških surovin – pot do snovne samozadostnosti 

Dr. Tine Seljak, Univerza v Ljubljana, Fakulteta za strojništvo

 

Merjenje pretokov v kanalizacijskem sistemu

Aleš Verbnik, Kolektor Sisteh, d. o. o. 

 

13.00–13.30

Zaključek konference in skupna odhodnica

Sponzor:   volvo-wordmark-black

Generalni sponzor: 

Logo_NLB_sponzorski_10mm_RGB

 

* Predavanje bo potekalo prek spleta v angleškem jeziku.

Moderator: Drago Dervarič

 

8.00–9.00

Registracija udeležencev in jutranja dobrodošlica

Sponzor: Enerkon_veliki

 

 

 

9.00–11.00

Ravnanje z odpadki – kaj nas čaka v prihodnosti 

Mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje

 

Nacionalna strategija osveščanja – premik k odgovornemu ravnanju z odpadki 

Mag. Maja Rozman, Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije

 

Dobra praksa črpanja evropskih sredstev

Damir Huremović, ZEOS, d. o. o. 

 

11.00–11.30

Odmor

Sponzor:   Portofin mini

 

11.30–13.00

Praksa uporabe kamere na smetarskem vozilu** 

Siniša Radiković, GKP PRE-KOM,  d. o. o.

 

Izkušnje s podzemnimi zbiralnicami 

Sodelujeta: Jože Gregorič, JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, d. o. o. in Janez Herodež, PUP Saubermacher, d.o.o.

 

13.00–13.30

Zaključek konference in skupna odhodnica

Sponzor:   volvo-wordmark-black

Generalni sponzor: 

Logo_NLB_sponzorski_10mm_RGB

 

** Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku.

 

Moderator: Darko Ličen

 

8.00–9.00

Registracija udeležencev in jutranja dobrodošlica

Sponzor: Enerkon_veliki

 

 

 

9.00–11.00

Pomen podatkov za upravljanje urbanih dreves 

Dr. Maja Simoneti, IPoP – Inštitut za politike prostora

 

Pravna ureditev javnih zelenih površin in njihovega urejanja 

Senka Šifkovič, Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja

 

Kataster kot učinkovito orodje za urejanje javnih površin 

Tine Jan, JP VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, d. o. o.

 

11.00–11.30

Odmor

 

11.30–13.00

Zeleni zakladi: pomen zelenih površin za zdravje 

Dr. Vesna Viher Hrženjak in dr. Anja Jutraž, Nacionalni inštitut za javno zdravje; Andreja Kofol Seliger, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

 

Urejene zelene mestne površine in njihov pomen za dobro počutje meščanov 

Simon Ogrizek, FLDC Floral and Landscape Design Consulting, Simon Ogrizek s.p.

 

13.00–13.30

Zaključek konference in skupna odhodnica

Sponzor:   volvo-wordmark-black

Generalni sponzor: 

Logo_NLB_sponzorski_10mm_RGB

 

GENERALNI SPONZOR

Logo_NLB_sponzorski_10mm_RGB