PASICA 2_3496x222 px_IZBOR_25.3.20245_B

Programski svet

Janko Širec

mag. Janko Širec, predsednik

Mag. Janko Širec je direktor Komunalnega podjetja Ptuj d.d. in predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije.

Antun Gašparac

Antun Gašparac, član

Antun Gašparac je direktor podjetja Hydrovod d.o.o., podpredsednik Upravnega odbora Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije in predsednik Komisije za ekonomiko in pravna vprašanja pri Zbornici komunalnega gospodarstva Slovenije.

Drago Dervarič

Drago Dervarič, član

Drago Dervarič je direktor podjetja Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o., član Upravnega odbora Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije in predsednik Komisije za ravnanje z odpadki pri Zbornici komunalnega gospodarstva Slovenije.

Marko Cvikl

mag. Marko Cvikl, član

Mag. Marko Cvikl je direktor podjetja Vodovod - kanalizacija d.o.o., Celje, član Upravnega odbora Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije in predsednik Komisije za odvajanje in čiščenje odpadne vode pri Zbornici komunalnega gospodarstva Slovenije.

Marko Fatur

Marko Fatur, član

Marko Fatur je direktor Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o., član Upravnega odbora Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije in predsednik Komisije za oskrbo s pitno vodo pri Zbornici komunalnega gospodarstva Slovenije.

Darko Ličen

Darko Ličen, član

Darko Ličen je direktor Komunale Nova Gorica d.d., podpredsednik Upravnega odbora Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije in predsednik Komisije za urejanje in čiščenje javnih površin pri Zbornici komunalnega gospodarstva Slovenije.

Stanka Cerkvenik

mag. Stanka Cerkvenik, članica

Mag. Stanka Cerkvenik je strokovna direktorica Inštituta za javne službe, ki skrbi za organizacijsko izvedbo 13. konference komunalnega gospodarstva.

Sebastijan Zupanc

Sebastijan Zupanc, član

Sebastijan Zupanc je direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije.